Hälsocentral
Biskopsgatan 1
87052 Nyland

Telefon: 061222101

Mobile: 0702844401

Tidsbokning:
kl. 8 - 10 måndag till fredag

Klinikens öppettider
Måndag till fredag 10.00 till 17.00
Lördag och helgdagar efter överenskommelse i mån av tid

Menu

LigaSure

ligasureLigaSure - vad det betyder för dig och ditt djur? Vi använder LigaSure till samtliga kirurgiska ingrepp. Den här tekniken som är gammal och beprövad är inne på sin tredje generation som heter "Impact". Tekniken är till för att lösa kirurgins största problem - post operativa blödningar som kan uppstå flera dygn efter ett ingrepp. LigaSure förseglar kärl via en dator som levererar exakt så mycket energi som krävs för att smälta samman bindväv i kärlens väggar permanent. Olika handtag används till olika ingrepp och är förbrukade efter några få cykler. Inga kärl knyts för hand som annars är standard inom djursjukvård. Dessa handknutna kärl utgör en stor fara när de glider av kärlen och kan ge livshotande blödningar och dessutom är mycket smärtsamma när vävnader "dras ihop" i en stor bunt för att stoppa blödningar inuti individen. Vid kärl rika tumörer behöver man inte ens identifiera alla kärl utan endast applicera LigaSure runtom tumören och lyfta bort den. Operation och narkosens längd är kraftigt förkortade som minskar narkosens risk för individen och hud förslutningen sker betydligt snabbare. Som extrem exempel kan nämnas att borttagandet av en mjälte minskar från ca. en timme till ca tre minuter.

Font Resize
Contrast